KAMERALI YÜZ TANIMA

Derin Öğrenme Kullanan Yeni Nesil Yüz Tanıma Sistemi

Asis, gerçek zamanlı yüz tanıma alanında en gelişmiş Taktik Gözetim Sistemlerinden (TGS) biri olan, canlı kamera veya daha önce kaydedilmiş video görüntülerinden, Aranan Kişi Listesindeki kişileri % 99 doğruluk oranı ile tespit etme yeteneğine sahip Yeni Nesil Yüz Tanıma sistemini geliştirdi.

Yeni Nesil Yüz Tanıma Sistemimizde kullanılan yüz tanıma algoritması benzersiz konvolüsyonel sinir ağı (CNN) teknolojisine dayanmaktadır. Sistemimiz, insan yüzlerinin algılanmasında, izlenmesinde ve tanınmasında insan beynini taklit eden derin öğrenme algoritmalarını kullanmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI

Kent Güvenliği

 • Kameraların görüş alanındaki tüm kişilerin yüzlerini algılama, analiz etme ve kayıt altına alma;
 • Algılanan her yüzü arama listesindeki kişiler ile otomatik olarak karşılaştırma;
 • Kamera görüntülerinden tespit edilen aranan kişiler için otomatik olarak alarm üretir;
 • Seçilen bir kişi için sistemde tespit edildiği tüm görüntülerden takip raporu üretme;
 • Amaca yönelik birden fazla Arama Listesi oluşturma (suçlu, terörist vb.);
 • Şüphelinin rotasını şehirdeki birden fazla kamera boyunca izleme;
 • Performans kaybı olmadan bir çerçevede birden çok kişiyi tespit edebilme;
 • Adli takip amaçlı video analizi yapabilme. Analizler, gerçek zamanlı görüntülere göre x20 kat daha hızlı yapabilme;
 • Alarmları ilgili kolluk kuvvetleri yada birimlere otomatik olarak yönlendirebilme;
 • Yüz tanıma için mobil uygulama platformu;

Sınır Güvenliği

 • Sınır geçişlerinde yolcular için ilave hız ve kolaylık sağları, sınır kapılarından geçen insanların kimlikleri tespit edilir ve güvenlik kontrolleri optimize edilir;
 • Self servis sınır geçiş sistemleri ile entegre edilir, daha hızlı ve güvenli hizmet sağlanır;
 • İstenmeyen kişilerin ülkeye girişlerini engellemek için sınır kapılarında ve kontrol noktalarında yolcuların kimliği, yüz tanıma sistemi ile doğrulaması yapılır;
 • Sınır geçiş noktalarında yasak alanlara girişler için alarm üretilir;
 • Personelin kritik bölgelere girişi için yetki kontrolü sağlanır;
 • Güvenlik görevlilerinin izleme eforlarını azaltır;

Havaalanı Güvenliği

Kent Güvenliği maddelerine ek olarak;

 • Havaalanına veya kritik bölgelere yetkisiz girişleri tespit etme;
 • Sahipsiz tespit edilen bagajlar için uyarı;
 • Yasak olan alanlara park etmiş araçlar için tespit ve uyarı;
 • Takipte olan araçların plakaları tespit ve uyarı;
 • Alan bazında kişi ve araç sayma ve analizlerin üretilmesi;
 • Uçak park alanında nesne tespit ve uyarı;

Stadyum Güvenliği

Kent Güvenliği maddelerine ek olarak;

 • Stadyum çevresinde kara listeye alınmış kişiler için (bilinen holiganlar, teröristler, aranan suçlular vb.) uyarı;
 • VIP kişiler için stad içinde farklı akışları uygulayabilme;
 • Önceden belirlenmiş alanlar için yetkisiz personel giriş uyarısı;
 • Eski fotoğraflardan yüz tanıma yapılabilme (20 yıla kadar);

Tren/Metro İstasyonların Güvenliği

Kent Güvenliği maddelerine ek olarak;

 • İstasyonuna giren farklı kişilerin sayısını belirleme;
 • Trene binen farklı kişilerin sayısını belirleme;
 • Trenden inen farklı kişilerin sayısını belirleme;
 • Tren istasyonundan çıkan farklı kişilerin sayısını belirleme;
 • Belirli bir zaman aralığında trendeki/vagonlarındaki farklı kişilerin sayısını belirleme;
 • Belirli bir zamanda aralığında istasyondaki/belirli alandaki farklı kişilerin sayısını belirleme;
 • Kuyruk oluşma zamanını hesaplama;
 • Önceden tanımlanmış bir zamanda ve/veya alanda uzun kuyruk oluşması durumunda uyarı;
 • İnsanların birikmesi durumda uyarı;
 • Kuyruk oluşma uyarısı;
 • Sarı çizgi ihlali durumunda uyarı;
 • Tehlikeli bir alanda hareketsiz duran bir kişi için uyarı;
 • Önceden tanımlanmış bir süre için bırakılmış sahipsiz nesneler için (çanta, paket, bavul) uyarısı;