KALİTE VE GÜVENCE

Kalite, Çevre ve İSG Politikası

Sektöründeki lider pozisyonunu kaliteli hizmet anlayışıyla her geçen gün sağlamlaştıran Asis, kalite politikasını bu doğrultuda hazırlamıştır.

 • Yapmış olduğumuz otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
 • Her alanda sürekli iyileştirme yaparak kalite sistemini etkinleştirmek,
 • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini aşan ürünleri tasarlamak
 • Ürünlerimizin sürekli ve sorunsuz hizmet verebilmeleri için satış öncesi ve sonrası dokümantasyon ve teknik destekleri zamanında ve tam olarak vermek
 • Yürütülen projelerde sözleşme kapsamındaki müşteri istek ve beklentilerini, öngörülen takvim ve bütçe içerisinde tam olarak karşılamak,
hakGorsel5

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Kalite Politikası’nda belirtilen hususlara ilave olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri kapsamındaki politikalarımız:

 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Çevre ile ilgili Yasal Mevzuatlara uyulması, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması,
 • Çevrenin korunması amacıyla, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak kullanımında israfın ve çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesi.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
 • Paydaşlarımızın ve çevremizin, faaliyetlerimiz dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak,

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ilave olarak, Bilgi Güvenliği kapsamındaki politikalarımız:

 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
 • Tüm iş süreçlerinin birbiri ile entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamak,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

SERTİFİKALAR

sertifika
ODA SİCİL KAYIT SURETİ
( Faaliyet Belgesi )
sertifika
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
sertifika
SERTİFİKA
ISO 9001:2015
sertifika
SERTİFİKA
ISO 14001:2015
sertifika
SERTİFİKA
ISO/IEC 20000-1:2005
sertifika
SERTİFİKA
ISO/IEC 27001:2005