Politikalarımız

POLİTİKALARIMIZ


Sektöründeki lider pozisyonunu kaliteli hizmet anlayışıyla her geçen gün sağlamlaştıran Asis Elektronik; kalite, çevre, İSG, bilgi güvenliği, hizmet yönetimi ve iş sürekliliği politikalarını bu doğrultuda hazırlamıştır.


Kalite Politikamız

 • Tüm süreçlerde çevik, yalın üretim, izlenebilir ve ölçülebilir yaklaşımla kalite ve sürekli iyileştirme bilincini sistematik bir şekilde sağlamak,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini oluşturmak,
 • Süreçleri, müşteri istek ve ihtiyaçları odaklı geliştirmek, müşterinin verimliliğini en yüksek seviyeye ulaştıracak teknolojiler kullanarak hizmet sunmak,
 • Müşteri memnuniyetini sürekli artırmak için gerekli çalışmaları planlamak ve gerçekleştirmek,
 • Maliyetleri düşürmek ve karlılığı artırmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyetini gözeterek, onları yetkilendirmek ve sürekli gelişimlerini desteklemek, çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak,
 • Stratejik yol haritamız çerçevesinde \\\\\\\"sürekli ve sürdürülebilir iyileşme” yaklaşımını benimsemek ve gereklerini yerine getirmek için Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. çalışanları olarak hepimizin ortak hedefi ve görevidir.
 • Firmamızın ve Türkiye\\\\\\\'nin adını Dünyaya daha çok duyurmaya yönelik iş hacmini sürekli geliştirerek mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurtdışına taşıyarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak,


Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 

 • Tüm faaliyetlerimizden ve hizmetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkileri dikkate alınarak, her türlü önleyici faaliyeti almak ve sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz yasal mevzuatlara ve düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak,
 • Tüm çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek için çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini artırmak,
 • Kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun diğer belirli taahhüt/taahhütler dahil, çevrenin korunmasını içeren bir taahhüt oluşturmak,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik tahhüdünü içerek, kuruluşun amacına, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu kontrol etmek,
 • İSG hedeflerinin belirlenmesi için bir çerçeve sağlanmasını, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerinin azaltılmasını sağlamak,
 • Yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesi için taahhüt etmek,
 • Uyum ve gereklilikleri hakkında çalışanlarımızın ve tüm ilgili taraflarımızın farkındalığının korunması, sistemin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için katılımlarınının sağlanması,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için bir taahhüt içermesi,
 • İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt etmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda önleyici faaliyet sistematiği ile, risklerin önceden belirlenerek sürekli iyileştirme bakış açısı ile sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,
 • İş sağlığı güvenliği eğitimleri ile çalışanları bilinçlendirmek


Bilgi Güvenliği Politikamız 

 • Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve vatandaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamak,
 • Müşterilerin ve çalışanların bilgi gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak,
 • Bilgi güvenliğini yönetmek için mevcut ve potansiyel riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve uygun risk aksiyonları almak,
 • Bilgi güvenliği konusundaki güncel teknolojileri ve yenilikleri takip etmek, çözümler geliştirmek,
 • İş sürekliliği planlamaları yaparak kritik iş süreçlerindeki sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Tüm paydaşların bilgi güvenliği ile ilgili belirlenen hususlara uymasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi\\\\\\\'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.


Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Politikamız

 • Tüm yasal düzenlemeler çerçevesinde ISO/IEC 20000:2005’in gerekliliklerine uyum sağlayan bir yönetim sistemi kurulması, 
 • Şirket çalışanlarının bu hedef doğrultusunda gerekli eğitimleri alarak bilinçlendirilmeleri,
 • Şirket çalışanlarının Kaliteli Hizmet Yönetim sistemlerini içselleştirmelerini sağlamak, bu bakış açısını tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşmak,
 • Müşteri talepleri ile sınırlı kalmadan müşteri ve iş ortaklarımıza yön veren IT hizmet sunumu sağlamak,
 • Firmamız, IT hizmetlerini ve müşteri memnuniyetini sürekli iyileştirerek mükemmeli hedeflemektedir.


İş Sürekliliği Politikamız

 • İş sürekliliği politikasına uyumluluğu, sürekli iyileştirmeyi ve uygulanabilir İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin geliştirilmesini taahhüt etmek,
 • Mevcut ve olası sorunları belirlemek, önlem ve kontrol noktalarını değerlendirmek,
 • Afet, kriz ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamak, en hızlı ve doğru şekilde değerlendirmek ve gerekli aksiyonların hızlıca alınmasını sağlamak,
 • İlgili yasal mevzuat ve sözleşmelere İş Sürekliliği gereksinimleri açısından uyum beyanında bulunmak,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ile şirketin itibar ve marka değerinin korunmasını hedeflemektedir.


Sertifikalarımız