Kalite, Çevre ve İSG Politikası

 • Ana Sayfa
 • Kalite, Çevre ve İSG Politikası

KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI


Sektöründeki lider pozisyonunu kaliteli hizmet anlayışıyla her geçen gün sağlamlaştıran Asis, kalite, çevre ve İSG politikasını bu doğrultuda hazırlamıştır.

 • Yapmış olduğumuz otomasyon sistemlerinde ileri teknolojiyi kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ürünler geliştirmek,
 • Her alanda sürekli iyileştirme yaparak kalite sistemini etkinleştirmek,
 • Dünyadaki en son teknoloji ve standartları takip ederek sektörün beklentilerini aşan ürünleri tasarlamak,
 • Ürünlerimizin sürekli ve sorunsuz hizmet verebilmeleri için satış öncesi ve sonrası dokümantasyon ve teknik destekleri zamanında ve tam olarak vermek,
 • Yürütülen projelerde sözleşme kapsamındaki müşteri istek ve beklentilerini, öngörülen takvim ve bütçe içerisinde tam olarak karşılamak,
 • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,
 • Çevre ile ilgili Yasal Mevzuatlara uyulması, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması,
 • Çevrenin korunması amacıyla, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak kullanımında israfın ve çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesi.
 • Paydaşlarımızın ve çevremizin, faaliyetlerimiz dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak.
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
 • Kalite, İSG ve Çevre ile ilgili hedefleri belirlemek, performansı arttırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılamak,
 • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek,