TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ

Trafik akışının kontrol edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla geliştirilen ve kural ihlali yapan araçların sensörler aracılığıyla tespiti sonrası görüntü işleme yazılımları ile plakaların kaydedilerek ilgili kanunda öngörülen cezaya tabi tutulması için tasarlanan sistemdir.

EDS’nin Faydaları;

  • Ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek
  • İhlal ve Suç Sayılarını Avrupa Standartlarına Getirmek
  • Düzenli ve Güvenli Trafik Akışını Sağlamak
  • İhlallerden oluşan gelirin gir kısmının belediyelere aktarılması ve ek kaynak sağlanması

Elektronik İhlal Tespit Sistemi Ürünleri;

  • Sabit Trafik Gözlemleme
  • Mobil Trafik Gözlemleme